Send produkt til reparasjon

Registrere service online
Registrere service online på elektronikk-service.no

Her kan du selv registrere ditt produkt før du sender eller leverer det til oss. Du kan registrere alle typer produkter her, men denne siden er spesielt nyttig hvis du skal sende produktet til oss eller få andre til å levere for deg. Vi får da en nøyaktig feilbeskrivelse fra deg direkte inn i vårt datasystem. Vi kan dermed gjøre jobben raskere og billigere for deg og man unngår samtidig at det oppstår misforståelser.

Register ditt produkt her:

Hvor skal du sende den?

Ønsker du å sende inn ditt produkt til service hos oss med posten er vår post adresse:

  • Elektronikk-Service
  • Postboks 151
  • 8651 Mosjøen

Ønsker du å bruke en annen speditør enn Posten som leverer på døren så er vår gateadresse:

  • Elektronikk-Service
  • Sjøgata 2
  • 8656 Mosjøen

Krav og informasjon angående transport.

Gjør oppmerksom på at utstyr som blir sendt i oppkrav ikke blir hentet.
Vi returnerer så lang det er mulig med samme fraktmetode som du sender med.
For å unngå transportskader er det viktig at utstyret pakkes i henhold til Postens krav.
Vi gjør også oppmerksom på at det er kun pakker som er forsikret mot transportskade.
Vi tar ingen ansvar for transportskade utover Postens forsikring mot transportskade.

Posten Norge
Klikk her for å kjøp adresselapp online hos Posten

Skriv ut adresselappe til pakken selv her.

Her kan selv skrive ut adresselapper til din pakke og sende den med posten. Har du ikke skriver selv kan du skrive ut adresseetikett ved innlevering på Posten. Følg instruksene i vinduet ved å følge linken over om du ønsker å skrive ut adresselappen til din pakke selv eller på Posten.


Del dette nå