Priser verksted

Timeprisen er den samme hos oss uansett om du er privat person, firma, organisasjon eller offentligetat. Prislisten er delt i to fordi priser er oppgitt både med og uten moms. Disse prisene gjelder for alle oppdrag som vi ikke har fastpris på.

Verkstedpriser

PLAN - PRICE

Description

Your Text

Arbeid pr time

eks mva

712,-

inkl mva

890,-

Timepris på vårt verksted.

Vi fakturerer medgått tid i minutter.

Timepris faktureres for jobber som ikke har fastpris 

Sjekk fastpris

eks mva

319,20

 inkl mva

399,-

Fastpris for sjekk av produkter

som av en eller annen grunn ikke

blir reparert. 

Kun orginalkvalitet.

Vi bruker kun originaldeler eller deler med tilsvarende eller høyere kvalitet enn originaldelene i reparasjon av dine produkter. Dette for å sikre best mulig driftsikkerhet og levetid på ditt produkt etter reparasjon. Innkjøpspriser på elektronikk og data deler varierer veldig etter råvarepriser, produksjonsvolum og valutakurser. Vi oppdaterer våre priser kontinuerlig for å gi deg best mulig pris. Derfor vil også våre delepriser og prisoverslag ha begrenset gyldighet.

Betal kun det din reparasjon koster.

Siden vi har timepris og fakturerer pr minutt betaler du kun for det din reparasjon koster verken mer eller mindre. Vi gir deg gjerne et prisoverslag før reparasjon om du ønsker det (se prisliste). Hver enkelt skade/feil er unik samt at dele-priser varierer, vi må derfor ha ditt produkt inn til oss for å kan gi deg et seriøst prisoverslag.

MOBO avtalen

Er du MOBO medlem? husk vår MOBO avtale. den gir deg opptil 20% rabatt på arbeid utført hos oss. Vis ditt medlemskort ved innlevering av produktet ditt.

Du finner oss på Facebook, Google+, Twitter og Linkedin

Del dette nå


Comments are closed.