Priser verksted

Her finner du den generelle prislisten vår inkl. og eks. mva. I tillegg til dette kommer materiell og deleforbruk til som er individuelt til hver enkelt service. Ved sending så kommer det frakt i tillegg etter Postens takster.

Verkstedpriser

PLAN - PRICE

Description

Your Text

Arbeid pr time

eks mva

712,-

inkl mva

890,-

Timepris på vårt verksted.

Vi fakturerer medgått tid i minutter.

Timepris faktureres for jobber som ikke har fastpris 

Sjekk fastpris

eks mva

319,20

 inkl mva

399,-

Fastpris for sjekk av produkter

som av en eller annen grunn ikke

blir reparert. 

Originalkvalitet så lang det er mulig.

Vi bruker kun originaldeler eller deler med tilsvarende eller høyere kvalitet enn originaldelene i reparasjon av dine produkter. Dette for å sikre best mulig driftssikkerhet og levetid på ditt produkt etter reparasjon. På enkelte eldre produkter der deler ikke lenger er tilgjengelig i markedet vil overhalte, brukte og 3D printede deler bli vurdert.

Innkjøpspriser på elektronikk og data deler varierer veldig etter råvarepriser, produksjonsvolum, tilgjengelighet og valutakurser. Vi oppdaterer våre priser kontinuerlig for å gi deg best mulig pris. Derfor vil også våre delepriser og prisoverslag ha begrenset gyldighet. Dette er også grunnen til at vi har begrenset mulighet til å anslå pris før vi før produktet inn på verksted.

Lønnsom reparasjon?

Vi vil hele tiden vurdere lønnsomheten i alle reparasjoner. Vi vurderer lønnsomhet opp mot pris på ny tilsvarende vare eller andre kriterier der det mer aktuelt. Ser vi at en reparasjon er unormalt kompleks det vil si overstiger 3 timer arbeid vil vi gi deg et prisoverslag.

Prisoverslag vil ikke bli gitt på enkle reparasjoner dette for å få en effektiv arbeidsflyt hos oss og dermed men billigere reparasjon for deg.

Ønsker du å sette en maks pris på reparasjonen så er ikke det noe problem. Det er bare å skrive det inn når du registrerer servicen. Da vil vi avbryte reparasjonen selv om vi vurderer reparasjonen ellers som lønnsom.

MOBO avtalen

Er du MOBO medlem? husk vår MOBO avtale. den gir deg opptil 20% rabatt på arbeid utført hos oss. Vis ditt medlemskort ved innlevering av produktet ditt.

Du finner oss på Facebook, Google+, Twitter og Linkedin

Del dette nå


Comments are closed.