Falske komponenter

I elektronikk industrien er falske komponenter et stort problem. Selv om de aller fleste produsenter og distributører er seriøse så finnes det dessverre noen pirater. De fleste komponenter som forfalskes er enten dyre, sjeldne eller store.

Det er i hovedsak tre måter elektronikk komponenter forfalskes på:

  • Navnet og typebetegnelsen endres slik at en billig og dårlig spesifisert komponent kan selges som en tilsynelatende dyrere og bedre spesifisert komponent.
  • Komponenter som ikke lengre er i produksjon originalt blir laget kopier av som enten ikke fungerer eller ikke har forventede spesifikasjoner.
  • Fysisk store komponenter blir ofte forfalsket ved at reduserer mengden materiale brukt i komponenten. Det medfører vesentlig redusert spesifikasjoner og levetid.

Eksempel på forfalskede komponenter:

Til høyre er en forfalsket versjon av effekt transistoren MJ4502, Til venstre en original.
Del dette nå