Datalagringsdirektivet er ulovlig.

Vi bør skrote hele datalagringsdirektivet

– EU-dommen, som erklærer det omstridte datalagringsdirektivet for ugyldig, må få konsekvenser for norsk politikk. Regjeringen må sørge for at vi ikke innfører det personvernfiendtlige og næringsfiendtlige direktivet i Norge, sier Trine Skei Grande i en pressemelding. 

Vi bør skrote hele datalagringsdirektivet
– Vi bør skrote hele datalagringsdirektivet. Det er dyrt og det legger til rette for informasjon på avveie. De millionene det koster burde vi heller bruke til å styrke personvernet enn å svekke det, sier Grande.


Venstre-lederen varslet samtidig at hun vil fremme forslag i Stortinget om å avvikle alle planer om å implementere datalagringsdirektivet i Norge. 

– Vi bør skrote hele datalagringsdirektivet. Det er dyrt og det legger til rette for informasjon på avveie. De millionene det koster burde vi heller bruke til å styrke personvernet enn å svekke det, sier Grande. 

– Jeg forutsetter at de partiene på Stortinget som var for innføringen av Datalagringsdirektivet tar EU-dommen inn over seg og snur i spørsmålet om innføring av DLD i Norge. 

Samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen (Frp), som har ansvaret for å innføre direktivet i Norge, har ennå ikke besvart Dagbladets henvendelse. Men formann i FpU, Atle Simonsen, sier til Dagbladet: 

– Jeg forventer at samferdselsministeren benytter muligheten til å stoppe innføringen og skroter direktivet. Dette er en seiersdag for personvernet. Direktivet ville snudd rettsprinsippet og sagt at alle er skyldige inntil det motsatte er bevist. Det ville heller ikke begrenset kriminalitet. Skrot direktivet, Ketil! 

– Høyre og Arbeiderparti garanterte at direktivet ikke skulle være i strid med personvernshensyn. Det er en posisjon som blir umulig å opprettholde. Ballen er på deres banehalvdel, jeg håper de lar personvernet seire og unngår å score selvmål, fortsetter han.  

Lagrer data i seks måneder

Stortinget vedtok direktivet våren 2011 til også å gjelde Norge – etter en avtale mellom Høyre og Arbeiderpartiet. 

Stortingsvedtaket innebærer at alle norske tele-tilbydere skal lagre informasjon om hvem du har kontakt med på e-post og telefon, hvor du har det, og når du har det.I tillegg skal det registreres når og hvor du kobler deg på nettet, både via mobil og PC. Alt skal lagres i seks måneder. 

Les mer her

Les pressemeldingen fra EU-domstolen.

Del dette nå