Test om du kan bli utsatt for id tyveri

Id tyveri

Ved id tyveri bruker ukjente din identitet til å bestille varer, abonnement, kredittkort og lån. Mens det er du som blir sittende igjen med regningen.

Id-tyveri både elektronisk og fysisk.

Idag begynner de fleste id tyveri elektronisk via Internett. Det kan være datavirus, hackere eller at du selv gir fra deg personopplysninger ved å svare på falske e-poster eller andre henvendelser. Derifra er veien kort til at hackere kan få tilgang til brukernavn/passord, kredittkort informasjon, din Facebook og  e-post. Gjennom blant annet å lese gjennom alle dine personlige e-poster finner hackeren høyst sannsynlig nok informasjon til å ender din bostedsadresse i folkeregistret. Da vil all din fysiske post bli omadressert til hackeren.

Tre typer id tyveri

Nå har hackeren full kontroll på din identitet og kan i teorien gjøre alt det han ønsker i ditt navn. Nå har hackeren tre valg enten selge informasjonen videre eller svindle deg mens du er  lykkelig uviten om hva som skjer. Eller å bruke din stjålne identitet til å endre alle dine passord, sperre og opprette nye betalingskort og bank id.  Alle nye passord, kort og id vil bli sendt til hackeren siden han allerede har endret adressen din. Du står i praksis igjen med det du står og går i. Fordelen, om man kan kalle det det, med denne typen id tyveri er at du rask oppdager at noe er galt. Du kommer ikke inn på e-post, facebook, nettbank, bankkort, kredittkort fungerer ikke og kan reagere raskt med å kontakte banken og politiet. Hackere vil sjelden gjøre id tyveri på denne måten fordi det etterlater mange spor og du som offer vil raskt oppdage at noe er galt.

Hovedsakelig ute etter penger

Den skumleste formen for id tyveri er når hackeren kun overvåker din nettbruk og ikke stenger deg ute. Men kun endrer det som er høyst nødvendig for å kan opprette mange nye lån og kreditter i ditt navn. Det er ikke uvanlig at hackeren betaler noen avdrag for å kjøp seg ekstra tid til å opprette så mange lån og kreditter som mulig. Det kan gå mange uker opptil måneder før helvete bryter løs. Det starter som regel med en telefon fra et inkassobyrå angående et lån eller faktura lån du ikke kjenner til. Vær oppmerksom hvis du plutselig får mindre adressert post enn normalt. Om et inkassobyrå ringer angående en regning du kjenner til men ikke har mottatt verken faktura eller purring. Må du finne ut hvor for du ikke har mottatt disse. id tyveri kan utføres både ved at adressen din endres, posten hentes fysisk i din postkassen mens du er på jobb og e-posten din overvåkes.

Salg av personopplysninger

Kjøp og salg av personopplysninger er big business den seriøse enden av skalaen har du  som opplysningstjenester, kreditopplysning, direkte markedsføring. I en gråsone finner du kjøp, salg og innhenting  av data til e post reklame og annen nettbasert reklame.

På den kull sorte siden finner du derimot kjøp og salg av kredittkortopplysninger og personopplysninger som kan brukes til id tyveri. Hackere velger ofte å selge informasjonen de har om deg videre isteden for å utnytte den selv.  Kjøper og selger kan være nærmeste naboer eller sitte i hver sin verdensdel. Dette gjør det vesentlig vanskeligere å spore og sjansen for at hackeren skal bli tatt blir samtidig mikroskopiske. Kredittkortinformasjon som “selges” blir ofte teste for å sjekke om de er sperret. Dette gjøres som regel ved at det gjennomføres et liten handel med kortetinformasjonen din på noen øre eller kroner, så lite at du ikke merker at det har forsvunnet penger. Det er derfor viktig å følge med på kontoutskriften og reagere hvis du finner beløp du ikke kjenner igjen spesielt om det er utenlandsk valuta. Selv om det er små fille beløp. Det kan være et forvarsel på at noen uvedkommende har tilgang til ditt kort.

Er du sikret mot id tyveri? Ta testen her.

Del dette nå