Ny godsterminal i Mosjøen

Ny godsterminal i Mosjøen

Alt ligger til rette for ny godsterminal i Mosjøen hvis transportører og industrien vil.

Kundegrunnlaget avgjør om en reåpning av godshåndtering på Mosjøen stasjon kan realiseres.

– Det betyr raskere, rimeligere og mer miljøriktig godshåndtering for alle, sier havnesjef Kurt Jessen Johansson i Mosjøen Havn KS til Helgeland Arbeiderblad.

Er klar

Direktør for strategi og kommunikasjon Bjarne Ivar Wist i CargoNet forteller at selskapet er i dialog om gjenåpning av jernbanegodstrafikken over Mosjøen stasjon.

– Vi kan starte ganske raskt hvis kundegrunnlaget er tilstede, sier Wist.

CargoNet kjører to daglige godstog på Nordlandsbanen, men det er ingen faste leveringssteder mellom Trondheim og Mo i Rana.

Mosjen havn og ny godsterminal
Mosjøen havn Nord Norges største kontieinerhavn.

Knutepunkt Helgeland

Knutepunkt Helgeland, prosjektsamarbeid mellom Mosjøen Havn og Mosjøen og Omegn næringsråd, har lagt ned et stort arbeid for å gjenåpne Mosjøen stasjon for jernbanegods.

– Det meste ligger til rette for at transportselskapene kan etablere godsterminaler i Mosjøen, sier Jessen Johansson.

Han understreker viktigheten av at næringslivet nå legger press på sine leverandører og transportører for å dokumentere behovet.

Utvikling

Det arbeides også med å utvikle indre havn som containerhavn og knutepunkt for gods, samt tilrettelegging av attraktive næringsarealer.

Ny containerkran på kaia er montert. En ny reachstacker (stor containertruck) for å håndtere containere på tog, bil og båt leveres i mars. Det er etablert samarbeid om godshåndtering gjennom Mosjøen industriterminal og det private selskapet Vesterbekkmo Transport AS.

Stor fremtid

Nord-Norges største containerhavn har god forbindelse til E6, fylkesvei 78, jernbane og flyplass. Havnen er blitt et betydelig logistikknutepunkt på Helgelandskysten med store fremtidsplaner. En ny containerrute mellom Mosjøen, Rotterdam og Island kom i drift ifjor høst.

Godsfremtid

Jernbanesporet går til kaikanten og kan tas i bruk så fort det gis tillatelse. Havna har også regelmessig anløp av store containerskip som kan nyttes til langt større godsmengder.

Les mer godsterminalen her

Del dette nå